©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


8 czerwca 2008

MADAIN SALEH - ZABYTEK KLASY ŚWIATOWEJ

Madain Saleh - Miasta Saleh'a zwane również al-Hidżr (miejsce skaliste), to pozostałości starożytnego miasta na północy Arabii Saudyjskiej. Miasto zamieszkiwali: ludy Thamud i Nabatejczycy, znane było jako Hidżra. Niektóre z napisów odkrytych na tym terenie pochodzą z 1 wieku b.c. Aczkolwiek, wszystkie pozostałe zabytki architektury sięgają okresu cywilizacji ludu Thamud i Nabatejczyków, pomiędzy drugim wiekiem przed Chrystusem a drugim wiekiem a.d. Madain Saleh została niedawno uznana przez UNESCO (wpis na liście UNESCO) za zabytek klasy światowej.
O mieszkańcach Madain Saleh (al-Hidżr) wspomina Koran, sura 15, zwana Al-Hidżr, wersety 80-84:
{I oto mieszkańcy Al-Hidżr uznali wysłanników za kłamców. My przynieśliśmy im Nasze znaki, lecz oni się od nich odwrócili. I drążyli mieszkania w górach, (myśląc, że są) bezpieczni. I pochwycił ich krzyk o rannej porze. I na nic im się przydało to, co oni zyskali.}

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm