©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


24 czerwca 2008

wysiew... chmur w Arabii Saudyjskiej

Saudi Gazette DŻEDDA – Saudyjskie centrum Meteorologii i Ochrony Środowiska wprowadza ambitny projekt wywoływania sztucznych deszczy w południowej prowincji Asir. Saleh Al-Szahri, Dyrektor Generalny Centrum, oświadczył, iż eksperyment przeprowadzono w poprzednim miesiącu w zachodniej i południowej części Królestwa. Zaopatrzenie w wodę w Królestwie wzrosło z 222 milionów m2 w 1970 r. do około 2,130 milionów m2 obecnie. Wg Al-Szarq Al-Awsat, zużycie wody do nawadniania terenów wzrosło z 6,120 do 19,074m2. Arabia Saudyjska, w której średnie opady deszczu wynoszą około 100 mm rocznie, polega głównie na odsalanej wodzie morskiej i jest największym jej producentem na świecie. Odsalanie wody morskiej kosztuje Arabię około miliarda rijali saudyjskich rocznie, 4 rijale na m2 wody pitnej. […] Mimo iż badania przeprowadzone w ostatnich dwóch dekadach udowodniły efektywność programu, metody „wysiewu chmur” wymagają przeprowadzanie dalszych badań naukowych. Saudi Arabia podpisała w 1986 r. porozumienie ze Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO) na przeprowadzenie saudyjskiego eksperymentu w dziedzinie fizyki chmur. Do przeprowadzenia wybrano Uniwersytet Wyoming w Stanach Zjednoczonych; eksperymenty i badania przeprowadzono w Abha (Arabia) i okolicznych regionach, powiedział Al-Szahri. Al-Szahri również podkreślił, iż zasięgano konsultacji uczonych muzułmańskich odnośnie metod wywoływania sztucznych deszczy, i wg uczonych procedura ta jest dozwolona. Koszt zależy od wielu czynników takich, jak klimat, logistyka, rodzaj chmur, metody „wysiewania”, obszar docelowy oraz czas trwania projektu. Z przeprowadzonych badań wynika, że „wysiewanie chmur” nie ma wpływu na zdrowie i środowisko, albowiem ilość środków chemicznych jest niewielka i wykorzystywana nad dużym obszarem geograficznym. „A zatem, ich koncentracja w deszczu, jest bardzo niska”, zaznaczył Al-Szahri. na zdjęciu: zachmurzone niebo nad Rijadem, widok bardzo rzadki

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm