©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


9 lutego 2008

EDUKACJA

Kiedy powstało Królestwo Saudów, w 1932 roku, edukacja nie była dostępna dla każdego. Ograniczona była do indywidualnego nauczania w szkołach religijnych mieszczących się w meczetach na terenach miejskich. Szkoły te nauczały islamu oraz pisania i czytania. 
Przed końcem XX wieku, Arabia Saudyjska miała opracowany i działający system nauczania zapewniający bezpłatne nauczanie od przedszkola po uniwersytet dla wszystkich obywateli. 
Nadal centrum szkolnictwa pozostaje nauka islamu, aczkolwiek nowoczesny saudyjski system nauczania zapewnia wysoką jakość nauczania w różnych dziedzinach, współczesnych i tradycyjnych – od nauk humanistycznych po nauki ścisłe. 
 Szkoły o profilu podstawowym pojawiły się w Arabii w latach 30stych (XX wieku). Do roku 1945, Król Abdulaziz bin Abdur-Rahman Al-Saud, założyciel państwa, zainicjował szeroko zakrojony program zakładania szkół w Królestwie. Sześć lat później, w 1951 r., w Arabii było 226 szkół, w których uczyło się 29,887 studentów. 
W 1954 założono Ministerstwa Edukacji, pod nadzorem Księcia Fahd’a bin Abdulaziz’a. Objął on jako pierwszy pozycję Ministra d/s Edukacji. Pierwszy uniwersytet, znany dzisiaj jako Uniwersytet Króla Saud'a (King Saud University), został założony w Riyadzie, w roku 1957. Dzisiaj, system szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej obejmuje osiem uniwersytetów, ponad 24,000 szkół i dużą ilość college’ów oraz innych instytutów naukowych oraz szkoleniowych. 


System, dostępny dla każdego obywatela Arabii, zapewnia studentom bezpłatną edukację, książki oraz usługi medyczne. Rocznie 25% budżetu państwa przeznaczanych jest na szkolnictwo (wraz z szkoleniem zawodowym). Arabia Saudyjska ceni wysoce edukację ze względu na jej ogromną wagę w rozwoju kraju. W XXI wieku szkoły prywatne otwierają się w całym Królestwie.

Ogólna edukacja w Królestwie obejmuje: sześć lat szkoły podstawowej, trzy lata średniej i wyższej. Ministerstwo Edukacji ustanawia ogólne standardy systemu szkolnictwa w kraju, i nadzoruje edukację osób niepełnosprawnych i specjalnej troski. Ministerstwo nadzoruje również szkoły dla dziewcząt oraz college’e, przedszkola oraz żłobki, sponsoruje programy nauki czytania dla kobiet. 

Pierwsza państwowa szkoła dla dziewcząt została otwarta w 1964 roku; w latach 90. (XX w), szkoły dla dziewcząt istniały w każdej części Królestwa. 
Z około 5 milionów studentów uczących się w szkołach saudyjskich w roku akademickim 2003-04, połowę stanowiły kobiety. 
Po ukończeniu edukacji na szczeblu podstawowym, studenci mogą kontynuować edukację w szkołach wyższych oferujących programy w dziedzinach nauk humanistycznych i ścisłych, lub szkołach zawodowych. 
Postępy studentów w danym roku szkolnym określają wszechstronne egzaminy przeprowadzane dwa razy w roku i nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji. 
Liczba studentów na przestrzeni lat 1970-1990, wzrosła sześciokrotnie, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych na całym etacie ponad dziewięciokrotnie. 
W Królestwie na 1 nauczyciela przypada 15 studentów - jest to współczynnik z najniższych w świecie. 
Rząd kontynuuje udoskonalanie standardów edukacji poprzez szkolenia dla nauczycieli, ulepszanie systemów oceniania studentów oraz pożytkując w nauczaniu zaawansowaną technikę. Jednym tego aspektem jest wprowadzanie nauk o komputerach w szkołach średnich. 
 W latach 70-tych (XX w), powołano Ministerstwo d/s Wyższej Edukacji. Jednym z celów było ustanowienie nowych instytucji oferujących wyższe wykształcenie na terenie całego kraju oraz rozwój obecnie istniejących. 
W 1999 r. Było 8 głównych uniwersytetów oraz duża liczba innych instytucji oferujących studia wyższe. W 2003, było też kilka prywatnych instytucji oferujących wyższe wykształcenie. Innym celem było ustanowienie studiów licencjackich oraz podyplomowych w większości dziedzin na uniwersytetach i w college’ach. W rezultacie, Saudyjczycy mogą teraz zdobywać stopnie naukowe w niemal każdej dziedzinie, i tylko jeśli zachodzi taka potrzeba, kontynuować edukację za granicą. 
 W 1993 r., król Fahd, którego wkład w rozwój edukacji w Arabii Saudyjskiej jest niezmierzony, wprowadził nowe założenia dla Rady d/s Wyższej Edukacji oraz Systemu Uniwersyteckiego mające na celu udoskonalenie wydajności saudyjskich uniwersytetów poprzez oferowanie programów w nowych dziedzinach, zachęcanie do współpracy miedzy saudyjskimi wyższymi uczelniami oraz wymianę doświadczeń kadry nauczycielskiej. W roku akademickim 2003-04, na saudyjskich uniwersytetach kształciło się około 200,000 studentów (z czego ponad połowa, to kobiety); imponujący wzrost od lat 70.  (XX w.), kiedy to liczba studentów wynosiła ok. 7,000. 
Uniwersytety: Króla Saud’a, Króla Abdulaziza, Króla Faisal’a, Imam’a Muhammad’a bin Saud’a i Umm Al-Qura – przyjmują zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jest również wiele college’y wyłącznie dla kobiet. 


* * * 
Szkolnictwo w Arabii Saudyjskiej podlega czterem głównym urzędom: Ministerstwu Edukacji (Oświaty), Kierownictwu Głównemu d/s Edukacji Dziewcząt; Ministerstwu Wyższej Edukacji (Szkolnictwa) oraz Organizacji Generalnej d/s techników (szkolnictwo techniczne) oraz szkół zawodowych. Dodatkowo, inne jednostki rządowe nadzorują określone rodzaje instytucji oświatowych. 
Oświata finansowana jest w Arabii z budżetu państwa i jest bezpłatna na każdym poziomie. Dzieci wysyłane są do szkoły podstawowej w 6 roku życia. Uczą się w niej przez 6 lat. Szkoły nie są koedukacyjne (rozdzielność płci). Po ukończeniu 6 klasy, uczniowie zdają egzamin. Jeśli wynik jest pomyślny, otrzymują dyplom ukończenia szkoły podstawowej, który kwalifikuje do nauki w gimnazjum. 
Nauka w gimnazjum trwa 3 lata, w liceum kolejne 3. Obia oferują kierunki ogólne i specjalistyczne. 
Naukę, po pomyślnie zdanych egzaminach, studenci mogą kontynuować na uniwersytetach, lub innych wyższych uczelniach. Nauka w szkołach wyższych trwa 4 lata - studia humanistyczne i nauki społeczne (socjologia), 5-6 - medycyna, inżynieria, farmacja. 


Szkoły prywatne i państwowe. 
Szkolnictwo prywatne jest oficjalne promowane w Arabii Saudyjskiej. Instytucje prywatne są na wszystkich poziomach i otrzymują dotacje rządowe i wsparcie administracyjne. Licencje na prowadzenie szkół prywatnych udzielane są tylko dla obywateli Arabii Saudyjskiej. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Szkoły państwowe w Arabii są dla Saudyjczyków oraz innych dzieci arabsko-języcznych. Oznacza to, że Arabowie, muzułmanie, którzy przyjechali tu do pracy, mogą posłać swoje dzieci do szkół państwowych. Szkoły mogą domagać się zaświadczenia o zamieszkaniu w okręgu danej szkoły. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, nie wszystkie kierunki są dostępne dla arabsko-języcznych studentów (nie mających obywatelstwa saudyjskiego. 
W szkołach państwowych, jednym z przedmiotów obowiązkowych jest islam, nauka Koranu, szariatu - prawa islamskiego. 
Cudzoziemcy, którzy nie są muzułmanami i nie władają językiem arabskim, posyłają dzieci do szkół prywatnych lub "międzynarodowych", których jest w Arabii, a zwłaszcza w Rijadzie dość dużo, głównie z curriculum brytyjskim lub amerykańskim (American International School, zał. 1963); objęte są one nazwą Saudi Arabian International Schools. Opłaty są dość wysokie, dlatego warto negocjować z pracodawcą ich pokrycie, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę (w Arabii zazwyczaj pracodawca pokrywa bez większych problemów koszta edukacji 2 dzieci, z 3 i ponad może być problem). Szkoły międzynarodowe są zazwyczaj koedukacyjne. Dzieci niemuzułmańskie, uczące się w prywatnych szkołach, nie muszą uczyć się islamu.

Wśród kobiet największą popularnością cieszą się studia z zakresu medycyny, pedagogiki oraz języków obcych. Od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie w Arabii obowiązuje rozdział płci. W szkołach "żeńskich" nauczają kobiety, "męskich" - mężczyźni. Jeśli brakuje nauczycielek w określonej dziedzinie, mężczyźni wykładają - za pomocą telebimów. Pytania studentki mogą zadawać przez mikrofon. Ciekawostka - w szkołach państwowych nie ma dla dziewcząt zajęć z wychowania fizycznego (?), co mnie ogromnie dziwi, albowiem w szkołach tych nie nauczają mężczyźni... Ostatnio pojawiło się kilka artykułów prasowych na ten temat, domagających się wprowadzenia stosownych zmian do curriculum, i położenie nacisku na wychowanie fizyczne dziewcząt.


Strony internetowe uczelni dla kobiet:
Effat college ; Dar Al-Hikma college

Powyższe w większości na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej saudyjskiego Ministerstwa d/s Edukacji.

5 komentarzy:

Anonimowy pisze...

A co z instytucja przedszkola? Czy szkoly prywatne prowadza zajecia dla malych dzieciakow? O jakich sumach mowimy?
Duszek

umm Latifa pisze...

W szkołach prywatnych są żlobki i przedszkola. Ceny różne, "dobre" mniej więcej 5000 SR za semestr.

Anonimowy pisze...

A to rzeczywiscie duzy! Tyle samo musialabym zaplacic w Calgary za dobre prywatne, a myslalam ze bedzie nieco tansze. Wielkie dzieki za info.

umm Latifa pisze...

Ano... ceny światowe :-). Ppozdrawiam.

nOwa pisze...

MAM WIELKIE WIELKIE PYTANIE.
Przejrzałam ten artykuł o edukacji. Potrzebuje jednak dowiedzieć się nieco więcej na temat przedszkola w Arabi. Niestety niegdzie nie potrafię znaleźć.
Czy można jakieś inforamcje uzyskać? Np. o programie nuczania, rpzedmiotach, obowiązkowości tych zajęć itp. ?

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm