©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


2 lutego 2008

kalendarz muzułmański a gregoriański

W Arabii obowiązują dwa kalendarze kalendarz gregoriański i kalendarz muzułmański, inaczej zwany islamskim, księżycowym – albowiem opiera się na fazach księżyca. Rok w kalendarzu muzułmańskim liczy 12 miesięcy mających alternatywnie po 29 i 30 dni; 354 dni w roku; w określonych odstępach czasu są wstawiane w cyklu 30-letnim miesiące przestępne. Miesiąc zaczyna się z nowiem księżyca. Miesiące w kolejności: 1. Muharram; 2. Safar; 3. Rabii' al-Awwal; 4. Rabii'uth-Thaanii; 5. Dżumaad al-Awwal; 6. Dżumaad ath-Thaanii; 7. Radżab; 8. Sza'aban; 9. Ramadan (miesiąc postu); 10. Szawwal (pierwszy dzień to święto zakończenia postu, id al-fitr); 11. Dhul-Qi'adah; 12. Dhul-Hidżdżah (w tym miesiącu odbywają muzułmanie pielgrzymkę do Mekki, hadżdż - od niej nazwa miesiąca). Kalendarz rozpoczyna się od roku 622 n.e. – roku emigracji Proroka Muhammada z Mekki do Medyny. Rok liczy 354 dni czyli jest o 11 dni krótszy od roku w kalendarzu gregoriańskim. Stąd też odejmowanie roku hidżra od roku gregoriańskiego nie da nam liczby 622. Zwykle w tekstach daty wg tego kalendarza oznacza się używając skrótu [a.h.] lub [h] np. 1419 a.h. Dla zainteresowanych: Przelicznik dat

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm