©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


1 lutego 2008

islam

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego Mów: "On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!" [Koran; sura Szczerość Wiary - Al-Ikhlas]
W Arabii Saudyjskiej religią panującą jest islam. Wyznawcy islamu - muzułmanie wierzą w Jedynego Boga (arab. Allah) – Boga Adama, Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Jezusa, Muhammada, Stwórcę świata – widzialnego i niewidzialnego. Muzułmanie oddają cześć wyłącznie Bogu Jedynemu i tylko do Niego wznoszą modlitwy. Atrybuty Boga są wyjątkowe, charakterystyczne jedynie dla Allaha, stąd Islam odrzuca teorię, stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Islam zabrania czynienia wizerunków Boga jak również stworzenia Boga – obrazów, rzeźb, itp. – stąd też nie uświadczy się w Arabii pomników wieszczy, znamienitych ludzi. Aczkolwiek w wielu sklepach, urzędach, biurach wiednieją zdjęcia przedstawiające członków panującej rodziny królewskiej. Rytm dnia wyznaczają modlitwy, których rozpoczęcie ogłaszane jest pięć razy dziennie we wszystkich meczetach. Podczas modlitwy obowiązuje zakaz handlu, sklepy są zamykane na ok. 30 minut. Islam opiera się na pięciu fundamentach, filarach. Są to: 1. wiara (iman) w Jednego Boga, Proroctwo Muhammada, świat niewidzialny (anioły, dżinny), życie przyszłe – Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny 2. modlitwa (salat) – pięć razy o określonych porach w ciągu doby 3. post (sijam) – obowiązkowy wmiesiącu ramadan 4. jałmużna (zakat) podatek od majątku przeznaczany raz w roku dla określonych w Koranie grup potrzebujących 5. pielgrzymka (hadżdż) – do Mekki przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwalają na to wiernemu zdrowie i ma środki finansowe (zarobione prawowicie, zgodnie z zasadami islamu). Święta Księga islamu – Koran to ostatnia i jedyna autentyczna Księga Święta objawiana przez Allaha za pośrednictwem anioła Gabriela - Muhammadowi, ostatniemu Prorokowi, w języku arabskim, w okresie od 610 r.ne. do 632 r.ne. Zawiera wskazówki odnośnie aktów czci, prawa rodzinnego, cywilnego, ekonomii, polityki, higieny, reguluje całokształt życia człowieka . Hadisy są to wypowiedzi Proroka, uczynki, nakazy; zebrane i uporządkowane przez komentatorów (min. Muslim, Bukhari, At-Tirmidhi, Ahmad) stanowiące drugie po Koranie źródło szariatu – prawa islamu. Hadisy dzielą się na określone kategorie, pod względem wiarygodności łańcucha przekazicieli oraz przekazywanych treści. Łańcuch przekazu (isnad) to ciąg przekazicieli hadisów Proroka Muhammada. Uczeni, którzy specjalizowali się w hadisach, tacy jak Bukhari i Muslim, doprowadzili isnad każdego hadisu, z którym się zetknęli niemalże do perfekcji. Jedynie świadomi niepodważonego autorytetu przekaziciela, oraz prawdziwości faktu, iż spotkał się on, uczył się od osoby poprzedzającej go w ‘łańcuchu przekazicieli’ lub nauczał osobę po nim następującą – akceptowali hadis jako autentyczny . Wypowiedzi te różnią się od Słowa Bożego – Koranu. Prorocy - muzułmanie wierzą we wszystkich Proroków, również w Jezusa, w jego niepokalane poczęcie, otaczają szacunkiem jego matkę, Maryję, od której imienia nazwana jest jedna z sur (rodział) Koranu.
Osobom poszukującym informacji o islamie, polecam blog MUZUŁMANKI.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm