©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


17 kwietnia 2009

Lubna Hussein, dziennikarka

Saudyjka, urodzona w Londynie, mieszkająca w Rijadzie, dziennikarka, pisała ciekawe i żywiołowe w treści i wymowie artykuły m.in. dla Arab News. Prowadzi program "Bridges" w tw saudyjskiej. Oto niektóre jej artykuły:
Islam Without Muslims; Muslims Without Islam Women’s Rights Will Not Arrive on a Silver Platter This Is Not a Saudi Soap Oprah Meet The Flintstones We See Them, We Hear Them, but We Can’t Name Them

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm