©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


29 maja 2008

Saudyjki borykają się z biurokracją


Wafa Badaud, Saudi Gazette Dżeddah 

– Grupa saudyjskich "kobiet biznesu" uważa, iż nadal wiele jest do zrobienia w kwestii zniesienia urzędowych ograniczeń, jakie utrudniają im inwestowanie. Jednym z wielu napotykanych przez kobiety problemów wymienionych w petycji przedłożonej Ministrowi Przemysłu i Handlu, jest wymóg pośrednictwa opiekuna w linii męskiej (arab. wali - bliskiego krewnego, męża, syna), jeśli chcą prowadzić swoje firmy oraz załatwiać formalności w rzędach państwowych. 
 W petycji kobiety wnioskują o umożliwienie im załatwiania powyższych spraw samodzielnie. Proszą również ministra o udzielenie zezwolenia na uczestnictwo kobiet w zarządach spółek rodzinnych, jak również przewodniczenie na posiedzeniach. Kobiety chcą również by udzielano im licencji na prowadzenie gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich, które muszą, jak dotychczas, prowadzić, celu obejścia prawa, zarejestrowane jako zakłady krawieckie

Basma Abduldżaliil, właścicielka gabinetu kosmetycznego uważa, iż jest to konkretny przykład problemów, jakie kobiety napotykają chcąc samodzielnie prowadzić interesy. "To ma miejsce w czasach, kiedy Saudyjki sprawdziły się w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych. Cóż złego jest w udzielaniu kobietom zezwoleń na otwieranie gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich, zwłaszcza że świadczą one usługi wyłączenie dla kobiet?".  

Rawan Naser, doktorantka w rachunkowości specjalizująca się w audytach, twierdzi, iż ma wystarczająco dużo środków, aby inwestować w swojej dziedzinie. "Przepisy nie pozwalają kobietom otwierać biur audytorskich ani doradczych (konsultingowych),” mówi. “Uważam, że jest to bezzasadne, albowiem działalność taka nie kłóci się z prawem obowiązującym w Królestwie, ani nie sprzeniewierza tradycjom czy konserwatywnej naturze naszego społeczeństwa". 

 Habiiba Abdullah podaje inny przykład - mówi, iż pragnęłaby otworzyć zakład odzieżowy. "Kiedy zwróciłam się z wnioskiem do banków o udzielenie pożyczki w celu sfinansowania mojego projektu, ku memu zdziwieniu, spotkałam się z odmową pod pretekstem finansowania przez banki wyłącznie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych przez wzgląd na wyższe odsetki, jakie wówczas pobierają". 

Madawi Al-Hasoun, członkini zarządu Jeddah Chamber of Commerce and Industry (JCCI), jedna z czołowych biznesswomen, podkreśla wagę interwencji Ministerstwa Handlu w rozwiązywaniu problemów utrudniających Saudyjkom przeprowadzanie inwestycji. Mówi, iż Artykuł 120 Prawa Inwestycyjnego nie określa, w jakich dziedzinach kobiety mogą lub nie mogą inwestować, stąd obowiązkowym jest udzielanie Saudyjkom zezwoleń na wszelkie inwestycje.

"Wydaje mi się, iż stosowne władze nie są świadome nowego prawa i trzymają się starych przepisów", mówi. "Czasami urzędnicy odrzucają wnioski o licencje bez jakichkolwiek powodów prawnych, jedynie po to, by zaspokoić swoje ukryte motywy". Hasoun sugeruje, iż ministerstwo powinno przeprowadzić dla urzędników szkolenie o najnowszych przepisach i regulacjach, podkreślając jednocześnie istotę kar dla pracowników, którzy przeciwstawiają się wyraźnym dyrektywom rządowym.

"Innym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest fakt, iż oddziały ministerstwa w Jeddah czy w innych większych miastach nie są uprawnione do rozpatrywania takich spraw", dodaje, "a to zmusza wnioskodawcę do podróży do Rijadhu w celu przedłożenia stosownych dokumentów. To raz jeszcze zmusza mnie do apelowania o decentralizację odpowiedzialności w celu ułatwienia procedur umożliwiających przepływ pracy.”

Mustapha Sabri, Sekretarz Generalny JCCI, wezwał o zniesienie utrudnień proceduralnych na jakie napotykają kobiety w Królestwie, aby mogły samodzielnie prowadzić swoje firmy, a nie - zatrudniać na stanowiskach zarządczych mężczyzn, którzy mogą je wykorzystywać. Poza pozwoleniem Saudyjkom na otwieranie biur nieruchomości, świadczenia usług brokerskich oraz doradczych, podkreślił wagę umożliwienia kobietom pełnego uczestnictwa w rozwoju gospodarki krajowej, zwłaszcza iż doświadczenia ukazują, iż sprawdzają się w różnych dziedzinach biznesu. Sabri zaznaczył, iż Artykuł 120 Rozporządzeń Rady Ministrów zaleca otwieranie sekcji dla kobiet we wszystkich jednostkach rządowych, które bezpośrednio mają do czynienia z kobietami.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Il semble que vous soyez un expert dans ce domaine, vos remarques sont tres interessantes, merci.

- Daniel

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm