©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


19 listopada 2008

wielu Saudyjczyków żeni się za granicami...

by uciec przed zbytnio rządzącymi się pierwszymi saudyjskimi żonami...

Zein 'Anbar, 16 listopada 2008, Saudi Gazette; przekład Umm Latifa


Dżedda – Rekomentacje Organu Doradczego, Szoura, dotyczące zobligowania Saudyjczyków mających za żony cudzoziemki do przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoich podopiecznych (żony) i dzieci, spotkały się ze sprzeciwem tych, którzy chcieliby wprowadzenia większych restrykcji wobec małżeństw mieszanych.
Rekomendacje dotyczą sytuacji w których Saudyjski mąż lub/i ojciec nie jest w stanie utrzymać swoich podopiecznych (cudzoziemskiej żony i dzieci z nią powitych - przyp. Umm Latifa) i ci (żona, dzieci) skorzystać mogą z pomocy Charytatywnej Organizacji na rzecz Opieki nad Saudyjskimi Rodzinami Za Granicą.
Są Saudyjczycy, którzy chcieliby wprowadzenia absolutnego zakazu małżeństw z cudzoziemkami. Wskazują na rosnącą liczbę niezamężnych kobiet w Arabii [...] oraz na fakt, iż przedsięwzięcie to wymaga dodatkowych kosztów, podczas gdy Saudyjska (pierwsza) żona i dzieci są zaniedbywane.
Amal Abdullah uważa, że wiele domów doświadcza kruchej stabilizacji, kiedy mężczyzna bierze za żonę cudzoziemkę. Według Amal, związane jest to z tzw. "drugą młodością", i rozdziela ojca a jego dzieci (z pierwszą żoną). "Jestem zdziwiona, że Szoura nie wprowadziła większych restrykcji dotyczących Saudyjczyków, którzy za granicami kraju biorą za żony cudzoziemki. Oczywiście, każdy ma prawo do małżeństwa, ale należy dokładnie przeanalizować konsekwencje tego kroku", zaznacza.
Umm Abdul Rahman nie ukrywa rozczarowania decyzją Szoura'y. "Miałyśmy nadzieję, że Organ Doradczy jednogłośnie wypowie się na korzyść surowszej kontroli małżeństw zawieranych za graniami Arabii (przez Saudyjczyków - przyp. tłum.), aby zapobiec ich tragicznym skutkom. Są z tym związane kwestie zapewnienia należytego wychowania dzieci i stabilności psychicznej," zaznacza.
Umm Abdul Rahman opowiada historię krewnego, który ożenił się z kobietą (wziął drugą żonę - przyp. Umm Latifa) z jednego z krajów arabskich, bez wiedzy swojej rodziny. Jego nieustanne podróże i wzrost wydatków wzbudziły podejrzenia i jego małżeństwo wyszło na jaw. Choć koszt zawarcia małżeństwa za granicą (wiano wręczane kobiecie - przyp. Umm Latifa) jest mniejszy niż w Królestwie, wydatki ponoszone przez mężczyznę podczas każdej podróży były znaczne. Pod presją rodziny, rozwiódł się z drugą żoną.
Umm Abdul Rahman wierzy, że rekomendacje Szoura'y powinny zostać poddane ponownej analizie, a małżeństwa zwierane przez Saudyjczyków za granicami Arabii surowszej kontroli, aby uchronić Saudyjczyków przed finansową eksploatacją.
Halah Muhammad opowiada historię małżeństwa swego ojca z Arabką. "Kiedy mój ojciec przeszedł na emeryturę, wciąż toczył boje z moją mama. Zaczął podróżować... Moi bracia obawiali się, że może zostać wykorzystany za granicą i ich obawy okazały się słuszne. Pewnego dnia nasz ojciec oświadczył, że ożenił się z inną kobietą za granicą szukając stabilizacji, jakiej nie mógł doświadczyć z naszą matką. Cała rodzina mówiła o tym małżeństwie, ale mimo presji wywieranej na mego ojca, by rozwiódł się z drugą żoną zaczął mieszkać z nią w jej kraju przez dłuższe okresy czasu, zaniedbując całkowicie moją matkę. Moja matka nie wniosła o rozwód, ponieważ moja najmłodsza siostra była nadal niezamężna i matka obawiała się, że rozwód negatywnie odbije się na jej studiach i przyszłości".
Stronnicy twierdzą, że małżeństwo nie powinno brać pod uwagę narodowości, i że małżeństwa mieszane scalają związki między ludźmi. Zauważają również, iż większość Saudyjczyków, którzy biorą za żony cudzoziemki, to mężczyźni w podeszłym wieku lub niepełnosprawni. Młodsi Saudyjczycy uważają, że ożenek z cudzoziemką jest mniejszym wydatkiem i jest bardziej stabilny, albowiem po ślubie Saudyjki zbytnio się rządzą, za wiele wymagają i wolą pracę od małżeństwa.
Inni z tym się nie zgadzają, przez wzgląd na gorzkie doświadczenia... Khalid, podczas podróży z przyjaciółmi do jednego z krajów arabskich, poznał pewną rodzinę i otrzymał od niej zaproszenie na wizytę. Mieli 25-letnią córkę. "Wówczas nie myślałem o małżeństwie, i wróciłem do Arabii. Rodzina prosiła mnie, abym przywiózł im różne rzeczy podczas następnej wizyty, więc kupowałem im prezenty. Podczas jednej podróży, poprosiłem ojca dziewczyny o jej rękę i zgodził się od razu. Problemy zaczęły się, kiedy powiadomiłem o tym moją rodzinę... Odmówiłem zerwania zaręczyn i odsunąłem się od rodziny. Po pewnym czasie, moja narzeczona zaczęła podczas rozmów telefonicznych pytać o majątek mych rodziców, ich zasobność i o to, jak zamierzam łożyć na jej utrzymanie. W końcu zerwałem zaręczyny, albowiem byłoby to małżeństwo z wyrachowania. Doradzałbym młodym Saudyjczykom by brali za żony Saudyjki, albowiem one są cierpliwe i gotowe dzielić ciężary finansowe."

ciekawy komentarz Tary, Umm Omar, Amerykanki, żony Saudyjczyka:
Bossy Saudi Wives

1 komentarz:

Maria pisze...

"Doradzałbym młodym Saudyjczykom by brali za żony Saudyjki, albowiem one są cierpliwe i gotowe dzielić ciężary finansowe."

a to chyba w ramach zartu roku :)

moim zdaniem polityka chowu wsobnego poprzez zabranianie malzenstw z cudzoziemcami jest bezsensowna, bo od razu rodzi pytanie czy nie saudyjczyk jest czlowiekiem drugiej kategorii.

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm