©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


21 lipca 2008

islam NIE zabrania kobietom prowadzić

Samir Al-Saadi, Arab News, przekład Umm Latifa
DżEDDA, 21 luty 2008
Powszechnie poważany uczony saudyjski stwierdził, iż nie ma nic w prawie islamu, co zabraniałoby kobietom prowadzić samochody, oraz ze fatwy (werdykty religijne) wydane w tej kwestii opierają się na indywidualnych osądach. "W zasadzie prowadzenie samochodów przez kobiety jest dozwolone w islamie," powiedział szeich Abdul Mohsen Al-Obaikan, członek Królewskiej Rady Starszych Uczonych Muzułmańskich. "Zakaz, związany jest ze złożonością problemów społecznych niż z aktem samym w sobie". Na przykład, szeich odniósł się do fatwy byłego Wielkiego Muftiego, sziecha Abdulaziza Bin-Baza, która zezwalała kobietom prowadzić samochody na terenach podmiejskich (pustyni), ale zabraniała w miastach, gdzie, jak stwierdza Al-Obaikan, "młodzieńcy napastują (nawet) kobiety będące w towarzystwie rodzin i kierowców". Al-Obaikan powiedział, że jeśli zostaną uregulowane kwestie, takie jak problematyczne zachowania mężczyzn i bezpieczeństwo ruchu drogowego, wówczas nie widzi on żadnych przeszkód o podłożu religijnym wobec prowadzenia samochodów przez kobiety. Szeich Mehsin Al-Awaji, inny wybitny uczony muzułmański w Królestwie, zgadza się z powyższym. "Żaden uczony w islamie nie powie inaczej", stwierdza. "Aczkolwiek prowadzenie samochodów przez kobiety jawi się jako 'pakiet (różnych problemów)' i musimy uporządkować ten 'pakiet' zanim podejmiemy decyzje (zezwalającą na prowadzenie samochodów przez kobiety)." Rozwijając kwestię ‘pakietu’ problemów związanych z prowadzeniem samochodów przez kobiety w Arabii, Al-Awaji podkreśla konieczność zatrudnienia Saudyjek na stanowiskach policjantek, mechaników samochodowych oraz innych. Szeich umniejsza wagę prowadzenia samochodów przez kobiety, stwierdzając, iż niezbędnych jest wiele reform społecznych o większym znaczeniu, czy to w dziedzinie upełnomocniania kobiet czy zachęcania ludności do udziału w istotnych wyzwaniach społecznych. Fawzeyah Al-Oyouni, aktywistka broniąca praw człowieka (w tym kobiet), zaznacza, iż większość ludzi zgadza się z tym, że islam nie zabrania kobietom prowadzić samochodów. Problemem, stwierdza, jest to, że rząd nie spieszy się z podjęciem stosownych działań niezbędnych do otwarcia drogi łagodnym zmianom zmierzającym ku zezwoleniu na prowadzenie samochodów przez kobiety. Rząd saudyjski zaznacza, że nie ma przepisu prawnego, który stwierdzałby, że kobiety nie mogą prowadzić. "Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest w tej kwestii jasne", stwierdza rzecznik Ministerstwa, gen. Mansour Al-Turki. Aczkolwiek, w rzeczywistości kobiety są od czasu do czasu aresztowane za prowadzenie samochodów. [...] Opiekun Dwóch Świętych Meczetów, Król Abdullah stwierdził, że Saudyjki otrzymają pewnego dnia pozwolenie na prowadzenie samochodów. Arab News zapytało 125 mężczyzn, co myślą na ten temat. 10 wyraziło zdecydowany sprzeciw, 36 w pełni poparło nieograniczone zniesienie zakazu społecznego; pozostali uznali, iż nie mają nic przeciwko prowadzeniu samochodów przez kobiety, aczkolwiek na określonych warunkach. Większość mężczyzn wyraziła zastrzeżenia co do nieograniczonego zniesienia zakazu, 80 wyraziło obawy o bezpieczeństwo kobiet związane z niebezpiecznymi warunkami na drogach w Arabii oraz brakiem należytego egzekwowania przepisów drogowych. 16 miało zastrzeżenia natury religijnej; 21 brało pod uwagę czynniki natury finansowej, 8 – problemy społeczne. Arab News zapytało 400 Saudyjek i nie-Saudyjek, co sadzą na ten temat. 282 kobiety stwierdziły, iż prowadziłyby samochody same, bez opiekuna (mężczyzny z nimi blisko spokrewnionego). 44 korzystałyby nadal z usług kierowców, 30 kobiet prowadziłoby tylko pod warunkiem, iż byłby z nimi mężczyzna (blisko spokrewniony). 32 kobiety prowadziłyby w towarzystwie spokrewnionej z nimi osoby (innej kobiety, mężczyzny – przyp. tłum.). 12 sprzeciwiło się idei prowadzenia samochodów przez kobiety. Spośród wszystkich kobiet, 122 nie prowadziłyby w Arabii Saudyjskiej ze względu na kwestie bezpieczeństwa (na drogach), zaś 296 uznaje za warunek konieczny należyte egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. 72 kobiety podjęłyby wyzwanie prowadzenia na saudyjskich drogach.


zdjęcie: 'powożąca"Beduinka', “Women of Saudi Arabia,” October 1987, National Geographic magazine

1 komentarz:

Maria pisze...

mnie zawsze w saudii dziwil pewien paradoks kobieta sama nie moze prowadzic samochodu ze wzgledu na obawe przed rzekomyn napastowaniem przez mlodziez, natomiast nikt nie widzi nic zlego w tym jak kobieta przebywa z nie mahram sam na sam w samochodzie, gdzie dopiero moze zostac napastowana, uprowadzona itd..

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm