©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


16 lutego 2009

miasto królów, ad-Diraija

O ad-Diraija (ad-Diraiya) (lokalizacja: Wadi Hanifa) wspominałam już pokrótce przy okazji historii Królestwa Saudów, jak również kilka zdjęć stamtąd pojawiło się na blogu. Ad-Diraija była pierwszą stolicą Królestwa Arabii Saudyjskiej, dzisiaj jest jedną z dzielnic rozrastającego się w magicznym tempie Rijadu, rekonstruowaną, przebudowywaną, by przywrócić jej pierwotną chwałę. Pierwsze osady pojawiły się na jej terenie w ok. 850 r. Tutaj mieli swoją siedzibę władcy Królestwa, Al-Saudowie, urzędnicy państwowi, uczeni muzułmańscy, doradcy. O historii szczegółowiej później, dzisiaj tylko kilka słów wstępu dla otoczki kilku zdjęć.

na zdjęciach meczet w Diraija, wybudowany w starym stylu


drzwi do sali modlitewnej w meczecie w ad-DiraijaBrak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm