©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


1 września 2008

przemówienie Króla z okazji ramadanu

Ponizej tresc przemowienia wygłoszonego przez króla Abdullaha Bin Abdul Aziz z okazji rozpoczęcia miesiąca ramadan w roku 1429 hidżra.
"W imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego. Chwała Allahowi, który mówi w Świętym Koranie: {“Ramadan jest (miesiącem) w którym został objawiony Koran, jako poprowadzenie rodzaju ludzkiego, i jasna wskazówka i rozróżnienie (między dobrem a złem)}. Pokój Prorokowi Muhammadowi, który powiedział: "Temu, kto pości w ramadanie z wiarą, zostaną przebaczone przeszłe grzechy". Drodzy Bracia i Siostry, pokój niech będzie z Wami! Obyście każdy rok zastał was w szczęściu i dobrobycie”. Święty miesiąc ramadan nastaje i Allah czyni go miesiącem błogosławieństwa, wypełniając nas miłosierdziem i przebaczeniem, by rozbudzić w nas na nowo poczucie braterstwa i współczucia, oraz pielęgnować najwspanialsze wartości islamu. Allah objawił w tym miesiącu Święty Koran, czyniąc ramadan, miesiącem najwspanialszym, jako ze jest to miesiąc Koranu. Ten miesiąc wzmacnia poczucie jedności, współczucia, miłości i buduje społeczność muzułmańską w oparciu o wspaniałe i nadrzędne wartości. W tym miesiącu, bramy niebios są otwarte na wszelkie dobro i zbliżenie do Allaha. Drodzy Bracia i Siostry, witając ten święty miesiąc z radością, recytujemy życzenia ramadanowe Proroka skierowane do jego towarzyszy, “O ludzie, nastaje błogosławiony Allah nakazuje wam pościć. Miesiąc, w którym bramy Raju są otwarte, a bramy piekła zamknięte, i demony są zakute w łańcuchy". Ten święty miesiąc jest dla nas wspaniałą lekcja. Widzimy jak ludzie okazują sobie miłosierdzie, jak bogaci odczuwają cierpienia ubogich, jak muzułmanie śpieszą by zadowolić Allaha. Ten miesiąc sprawia, że wydobywają z siebie wszelkie szlachetne treści humanizmu, które stanowią niektóre z cech tolerancyjnej religii, jaką jest islam. Drodzy Bracia i Siostry! Nasza religia, islam, jest religią miłości, miłosierdzia i tolerancji. Jej przesłanie jest miłosierdziem dla rodzaju ludzkiego. Jest najlepszą drogą wiodącą do dobra i [...]. Jest drogą dialogu, miłości i aktywnego uczestnictwa w budowaniu cywilizacji człowieka. Królestwo Arabii Saudyjskiej, mające zaszczyt służyć Dwóm Świętym Meczetom, zawsze świadome jest swojej roli, obowiązku ochrony islamu, pracy na rzecz interesów muzułmanów i realizowania ich dialogu z innymi kulturami, społeczeństwami i innymi religiami świata by budować świat muzułmański, bliski nam, wspierający, umacniający pokój, sprawiedliwość i dobro całej ludzkości. Ten święty miesiąc odradza w nas oddanie tym ideałom, wartościom i celom. Drodzy Bracia i Siostry! Wychwalamy Allaha i prosimy Go o pomoc w poście i modlitwach, o przebaczenie, błogosławieństwo dla duszy zmarłych i nagrodę dla nas.”- Saudi Press Agency

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm