©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


1 września 2008

1.15 MILIARDÓW SR DLA SAUDYJCZYKÓW W POTRZEBIE

RIJADH – Król Abdullah, Opiekun Dwóch Świętych Meczetów, polecił wypłacić w ramadanie SR1.15 miliardów rijali saudyjskich na rzecz saudyjskich rodzin w potrzebie. Do kategorii osób najbardziej potrzebujących pomocy znajdują się ludzie w podeszłym wieku, chorzy, niepełnosprawni, wdowy, sieroty, rozwódki, zaznaczył Minister Spraw Socjalnych, Yousef Al-Otheimin.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm