©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


16 sierpnia 2008

stare panny 2007'

Al-Dżubail – Według badania statystycznego przeprowadzonego w 2007 r.- 180.412 Saudyjki po 30-stce nigdy nie były zamężne. Liczba niezamężnych Saudyjek po 30stym roku życia osiągnęła 2.6 procent w 2007 r., co oznacza, że jedną na 16 kobiet, można wg kryteriów saudyjskich określić mianem starej panny. Rozwódki stanowią 2,4 %, wg gazety Al-Watan. Około 97,4% Saudyjek poniżej 30 roku życia nie było zamężnych w porównaniu do 2,6%, które wyszły za mąż po 30 roku życia. W oparciu o dane, ukończenie 30-roku życia uznaje się za początek staronapieństwa dla Saudyjek albowiem ich szanse na zamążpójście maleją do mniej niż 5%. Około 40% Saudyjczyków nigdy nie było żonatych, w porównaniu do 58,7 %. Wdowy stanowią 0,4%, populacji a rozwodnicy 0,8%. [...] Ostatnie badania szacują, iż liczba mieszkańców królestwa wynosi 23.980.834 (w 2004 r. - 22.678.262). Mężczyźni stanowią 50,4%, kobiety 49,6%. Saudyjczycy stanowią 17,493,364 lub 72.9% społeczeństwa. Saudyjczycy poniżej 15 roku życia stanowią 37,2%. Badanie wskazuje, iż z 223 osób, 100 to kobiety. Wysoki współczynnik liczby kobiet w stosunku do mężczyzn jest związany z wyższym zapotrzebowaniem na cudzoziemskich pracowników płci męskiej. – Saudi Gazette

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm