©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


19 sierpnia 2008

nagroda dla Arabii Saudyjskiej za walkę ze ślepotą

RIJADH – Międzynarodowa Agencja na rzecz Walki ze Ślepiotą (IAPB) postanowiła przyznać Arabii Saudyjskiej dwie nagrody: za globalną współpracę oraz za osiągnięcia regionalne - w uznaniu wysiłków Królestwa na rzecz programu zwalczania ślepoty, wspierania Światowej Organizacji Zdrowia w walce z tą chorobą oraz wiodącą rolę Ministra Zdrowia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Obie nagrody zostały przyznane Arabii po raz pierwszy.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm