©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


17 sierpnia 2008

ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA

Przekazała Aisza, żona Proroka: Za życia Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) miało miejsce zaćmienie słońca; poprowadził dla ludzi modlitwę; przyjął pozycję stojącą (qijam) i stał w niej długo, potem wykonał ukłon (ruku) przez dłuższą chwilę. Podniósł się z ukłonu i stał długo w pozycji stojącej, ale krócej niż wcześniej. Potem wykonał ukłon (ruku) przez dłuższą chwilę, ale krócej niż wcześniej, potem wykonał (dwa razy) pokłon na ziemi (sudżud) i został w nim dłużej. Drugi rakat odmówił tak samo, jak pierwszy i zakończył modlitwę. Do tego czasu zaćmienie minęło. (Po modlitwie) wygłosił kazanie, po wychwaleniu i wysławieniu Allaha, powiedział: „Słońce i księżyc są to dwa ze znaków Allaha; ich zaćmienie nie przydarza się z powodu czyjejś śmierci czy życia (narodzin). Kiedy ujrzycie zaćmienie, wspominajcie Allaha i mówcie takbir, odmawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę (sadaqa)”. Następnie Prorok powiedział: „O naśladowcy Muhammada! Na Allaha! Nie ma nikogo, kto miałby więcej ghaira od Allaha, dlatego On zabronił Swoim sługom, kobiecie i mężczyźnie, cudzołóstwa. O naśladowcy Muhammada! Na Allaha! Gdybyście wiedzieli o tym, o czym ja wiem, śmialibyście się mało, a dużo płakali”. [SAHIH Bukhari] Wczorajszej nocy w Arabii Saudyjskiej około 22 imamowie w meczetach prowadzili modlitwy z okazji zaćmienia księżyca. Modlitwy zakończono odmawiać przed północą.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm