©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


7 sierpnia 2008

morale rosnie

Saudi Gazette
Dżeddah – Wg Komisji na rzecz Promowania Cnoty i Zapobiegania Zepsuciu (tzw. policja obyczajowa, oficjalna nazwa Hai'a, potocznie zwana: mutawwain - l.mn. od mutawwa) ilość przestępstw na tle obyczajowym zmniejszyła się o 30 procent według rocznego raportu Komisji (jak donosi gazeta Al-Watan). Raport zaznacza, że liczba przestępstw na tle obyczajowym spadła z 50.000 do 34.000 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wg raportu zaaresztowano 42.000 osób, wśród których 29.179 to Saudyjczycy a 12.974 cudzoziemcy przebywający w Arabii. Wg Komisji spadek jest wynikiem inicjatyw edukacyjnych - w ciągu roku rozprowadzono w Królestwie 9 milionów publikacji oraz zorganizowano 3.578 wykładów na tematy związane z niemoralnym prowadzeniem się. Zmieniszyła się też o 24% ilość przestępstw związnych z naruszeniem moralności w miejscach publicznych. Ilość tych przestępstw wyniosła 20.144, 14.169 z nich dopuścili się Saudyjczycy, 6.098 cudzoziemcy.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm