©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


7 sierpnia 2008

SZURA - Rada Doradcza

Mohammed Al-Ghamdi, OKAZ RIJADH. Liczba członków Rady Doradczej Szura (Shoura) wzrośnie z 150 do 180. Liczba kobiet zasiadających na ławach doradczych wzrośnie z 6 do 11. Obecnie doradzają panie: Dr. Omaimah Al-Dżalahmah, Dr. Nihad Al-Dżaszi, Dr. Bahidżah Azzi, Dr. Wafa Taibah, Dr. Norah Al-Jousif i Dr. Norah Al-Adwan. [...] Organ doradczy zwany "Szura" ma takie same przywileje i uprawnienia jak parlamenty zachodnie, może ustanawiać przepisy prawne, nadzorować funkcjonowanie organizacji rządowych i badać sprawy publiczne. [...] Pod koniec 2003 roku radę zaliczono do Międzynarodowego Związku Parlamentarnego. Szurę reprezentuje marszałek. Król mianuje marszałka i członków Rady Doradczej. Doradcą może być tylko i wyłącznie Saudyjczyk z pochodzenia i wychowania, mający nie mniej niż 30 lat, odznaczający się prawym charakterem i posiadający niezbędne kompetencje.

Brak komentarzy:

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm